یک انبار مواد غذایی در سه راه تهرانپارس طعمه حریق شد

یک انبار مواد غذایی در سه راه تهرانپارس طعمه حریق شد


انبار مواد غذایی در تهرانپارس طعمه آتش شد - ایرنا

انبار مواد غذایی در تهرانپارس طعمه آتش شد - ایرنا

یک انبار مواد غذایی در سه راه تهرانپارس طعمه حریق شد

یک انبار مواد غذایی در سه راه تهرانپارس طعمه حریق شد
انبار مواد غذایی در تهرانپارس طعمه آتش شد - ایرنا

انبار مواد غذایی در تهرانپارس طعمه آتش شد - آنا

انبار مواد غذایی در تهرانپارس طعمه آتش شد - آنا
www.irna.ir › news › انبار-مواد-غذایی-در-تهرانپارس-ط...

یک انبار مواد غذایی در سه راه تهرانپارس طعمه حریق شد - خبرگزاری صدا و ...

یک انبار مواد غذایی در سه راه تهرانپارس طعمه حریق شد - خبرگزاری صدا و ...
تهران بزرگ - ایرنا - سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از آتشسوزی یک انبار ۲ طبقه نگهداری موادغذایی در سه راه تهرانپارس خبر داد.

آتشسوزی گسترده یک انبار مواد غذایی در سهراه تهرانپارس - صاحبخبر

آتشسوزی گسترده یک انبار مواد غذایی در سهراه تهرانپارس - صاحبخبر
یک انبار مواد غذایی در سه راه تهرانپارس طعمه حریق شد

انبار مواد غذایی در تهرانپارس طعمه آتش شد - ایرنا - خبر فارسی

انبار مواد غذایی در تهرانپارس طعمه آتش شد - ایرنا - خبر فارسی
www.iribnews.ir › اجتماعی › انتظامی و حوادث

مهار آتش سوزی یک انبار مواد غذایی در شرق تهران - صاحبخبر

مهار آتش سوزی یک انبار مواد غذایی در شرق تهران - صاحبخبر
این محل به انبار نگهداری مواد غذایی بدل شده و مقداری هم کاغد و مواد قابل اشتعال دیگر نظیر قوطیهای روغن در آن قرار داشت. سخنگوی سازمان آتشنشانی ...

انبار مواد غذایی در تهرانپارس طعمه آتش شد|ایرنا - خبرپو

انبار مواد غذایی در تهرانپارس طعمه آتش شد|ایرنا - خبرپو
انبار مواد غذایی در تهرانپارس طعمه آتش شد - آنا

اولین آتش سوزی بزرگ پایتخت در سال جدید / آسمان شرق تهران سیاه شد ...

اولین آتش سوزی بزرگ پایتخت در سال جدید / آسمان شرق تهران سیاه شد ...
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه شدت حریق به حدی بود که صدای انفجار ناشی از اشتعال و انفجار مواد داخل قوطیها و ...
منبع خبر : iribnews.ir