شب یلدای زنجانی ها بازآفرینی می شود

امسال شیوع ویروس کرونا شب یلدای متفاوتی نسبت به سال های گذشته رقم خواهد زد، شبی که خانواده ها باید برای غلبه بر این ویروس منحوس از دورهمی پرهیز کنند، از اینرو رسانه ملی برای اینکه بتواند جای خالی این دورهمی ها را به شایستگی پر کند برنامه‌ریزی خوبی را برای این موضوع انجام داده است.
منبع خبر : navarnews.ir