باغ راه های سمنان

باغ راه های سمنان
به رغم اینکه کویری بودن سمنان ، احیای کوچه باغ‌های آن ، مسیری جدید در توسعه گردشگری ایجاد کرده است .
منبع خبر : iribnews.ir