عکس‌های منتخب جهان

عکس‌های منتخب جهان
در این گزارش عکس‌های منتخب جهان در روزی که گذشت را مشاهده می‌کنید.
منبع خبر : iribnews.ir