سفر ارزیابان یونسکو به خوزستان برای جهانی‌کردن کپوبافی

سفر ارزیابان یونسکو به خوزستان برای جهانی‌کردن کپوبافی
ارزیابان شورای جهانی صنایع‌دستی که برای بررسی پرونده ثبت چند شهر به‌عنوان شهر جهانی صنایع‌دستی به ایران سفر کرده‌اند، طی روزهای آینده به‌منظور ارزیابی شهر دزفول به عنوان نامزد شهر جهانی کپوبافی به این شهر سفر می‌کنند.

سفر ارزیابان یونسکو به خوزستان برای جهانیکردن کپوبافی

سفر ارزیابان یونسکو به خوزستان برای جهانیکردن کپوبافی

سفر ارزیابان یونسکو به خوزستان برای جهانی کردن کپوبافی

سفر ارزیابان یونسکو به خوزستان برای جهانی کردن کپوبافی
سفر ارزیابان یونسکو به خوزستان برای جهانی کردن کپوبافی

سفر ارزیابان یونسکو برای جهانی کردن کپوبافی دزفول | مدیرکل - قطره

سفر ارزیابان یونسکو برای جهانی کردن کپوبافی دزفول | مدیرکل - قطره
سفر ارزیابان یونسکو به خوزستان برای جهانیکردن کپوبافی

سفر ارزیابان یونسکو به خوزستان برای بررسی پرونده شهر دزفول - رکنا

سفر ارزیابان یونسکو به خوزستان برای بررسی پرونده شهر دزفول - رکنا
www.iribnews.ir › news › سفر-ارزیابان-یونسکو-به-...

ایسنا: بازدید ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی از شهر رشت

ایسنا: بازدید ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی از شهر رشت
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان در پایان اضافه کرد: بازدید از دبیرخانه شهرملی کپوبافی، بازارچه صنایعدستی، کارگاههای تولیدی و ...

بهسازی 10 روستای هدف گردشگری در زنجان - پایگاه خبری سرزمین پدری

بهسازی 10 روستای هدف گردشگری در زنجان - پایگاه خبری سرزمین پدری
سفر ارزیابان یونسکو به خوزستان برای جهانی کردن کپوبافی

۲۵ کارگاه کپوبافی در دزفول فعال است - ایرنا

۲۵ کارگاه کپوبافی در دزفول فعال است - ایرنا
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان گفت: ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی که برای بررسی پرونده ثبت چند شهر به عنوان شهر جهانی صنایع دستی به ...

ایجاد و پایدارسازی کسب و کارهای خانگی "کپوبافی" با همکاری پیشران ...

ایجاد و پایدارسازی کسب و کارهای خانگی "کپوبافی" با همکاری پیشران ...
سفر ارزیابان یونسکو برای جهانی کردن کپوبافی دزفول | مدیرکل - قطره

سفر ارزیابان یونسکو برای بررسی میدانی کاروانسراهای ایرانی و ...

سفر ارزیابان یونسکو برای بررسی میدانی کاروانسراهای ایرانی و ...
www.ghatreh.com › news › سفر-ارزیابان-یونسکو-...
منبع خبر : iribnews.ir