وارد مدار شدن 75 جایگاه سوخت در خوزستان

وارد مدار شدن 75 جایگاه سوخت در خوزستان
تاکنون 75 جایگاه سوخت در خوزستان مشغول عرضع بنزین به شهروندان هستند.
منبع خبر : iribnews.ir