حضور فناوری نانو در ۱۵ حوزه صنعتی کشور

حضور فناوری نانو در ۱۵ حوزه صنعتی کشور
مدیر ترویج صنعتی ستاد نانو در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر فناوری نانو در ۱۵ حوزه صنعتی کشور ورود کرده که بیانگر اینده روشن در حوزه فناوری کشور است.

حضور فناوری نانو در ۱۵ حوزه صنعتی کشور - خبرگزاری صدا و سیما

حضور فناوری نانو در ۱۵ حوزه صنعتی کشور - خبرگزاری صدا و سیما

فعالیت بیش از ۱۵ حوزه صنعتی در فناوری نانو - خبرگزاری صدا و سیما

فعالیت بیش از ۱۵ حوزه صنعتی در فناوری نانو - خبرگزاری صدا و سیما
حضور فناوری نانو در ۱۵ حوزه صنعتی کشور - خبرگزاری صدا و سیما

فعالیت بیش از 15 حوزه صنعتی در فناوری نانو - خبر فارسی

فعالیت بیش از 15 حوزه صنعتی در فناوری نانو - خبر فارسی
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › علم و فناوری

ورود محصولات نانو به بیش از 15 حوزه صنعتی - رادیو گفت و گو

ورود محصولات نانو به بیش از 15 حوزه صنعتی - رادیو گفت و گو
سوال : اتفاقی که در حوزه فناوری نانو می افتد و رویداد تریبون ملی نانو و صنعت که در فضای مجازی برگزار می شود . · انشاالله تا جمعه این تریبون ...

پیشرفت ایران در فناوری نانو طی ۱۵ سال اخیر به روایت تصویر - آپارات

پیشرفت ایران در فناوری نانو طی ۱۵ سال اخیر به روایت تصویر - آپارات
فعالیت بیش از ۱۵ حوزه صنعتی در فناوری نانو - خبرگزاری صدا و سیما

تاریخچه فناوری نانو در ایران : فناوری نانو توانمندی تولید مواد ابزار و ...

تاریخچه فناوری نانو در ایران : فناوری نانو توانمندی تولید مواد ابزار و ...
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › علم و فناوری

در راستای معرفی توانمندیهای صنعتی فناوری نانوی کشور، 30 بهمن تا ...

در راستای معرفی توانمندیهای صنعتی فناوری نانوی کشور، 30 بهمن تا ...
سوال: توانمندی کشور ما بیشتر در کدام بخش از این حوزهها است؟ کدخدایی: خوشبختانه جایگاه ایران در بحث دانش فناوری نانو بسیار مطلوب است و صنایع ...

فناوری نانو، دستاورد اعتماد به جوانان ایرانی

فناوری نانو، دستاورد اعتماد به جوانان ایرانی
فعالیت بیش از 15 حوزه صنعتی در فناوری نانو - خبر فارسی

افزایش بیست برابری حجم اقتصاد فناوری نانو ایران

افزایش بیست برابری حجم اقتصاد فناوری نانو ایران
رئیس جمهور با بیان اینکه علم و فناوری زیربنای اقتدار کشور است، اظهار کرد: علم و دانش ضرورت پیشرفت در هر حوزه ای است. زنجیره دانش، پژوهش، نوآوری و فناوری توسعه ...
منبع خبر : iribnews.ir