تساوی گل گهر سیرجان

دیدار تیمهای فوتبال گل گهر سیرجان و فولاد خوزستان به تساوی یک -یک انجامید.
منبع خبر : iribnews.ir