اوقات شرعی سی و یکم خرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی سی و یکم خرداد ماه در سمنان
امروز سه شنبه، سی و یکم خرداد ماه، بیست و یکم ذی القعده، بیست و یکم ژوئن است.
منبع خبر : iribnews.ir