اوقات شرعی اول آبان ماه در سمنان

اوقات شرعی اول آبان ماه در سمنان
امروزشنبه، اول آبان ماه، شانزدهم ربیع الاول و بیست و سوم اکتبر است.
منبع خبر : iribnews.ir