اوقات شرعی دهم مرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی دهم مرداد ماه در سمنان
امروز دوشنبه، دهم مرداد ماه، سوم محرم، اول آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir