اوقات شرعی دهم آذرماه در سمنان

اوقات شرعی دهم آذرماه در سمنان
امروز چهارشنبه، دهم آذرماه، بیست و پنجم ربیع الثانی، اول دسامبراست.
منبع خبر : iribnews.ir