اوقات شرعی ششم آذرماه در سمنان

اوقات شرعی ششم آذرماه در سمنان
امروز شنبه، ششم آذرماه، بیست و یکم ربیع الثانی، بیست و هفتم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir