اوقات شرعی نهم شهریور در سمنان

اوقات شرعی نهم شهریور در سمنان
امروز سه شنبه، نهم شهریور، بیستم و دوم محرم و سی و یکم آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir