اوقات شرعی بیست و سوم تیر در سمنان

اوقات شرعی بیست و سوم تیر در سمنان
امروز پنج شنبه، بیست و چهارم تیر، چهارم ذی الحجه و پانزدهم جولای است.
منبع خبر : iribnews.ir