اوقات شرعی بیست و دوم شهریور در سمنان

اوقات شرعی بیست و دوم شهریور در سمنان
امروز دوشنبه، بیست و دوم شهریور، ششم صفر و سیزدهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir