اوقات شرعی بیست و دوم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و دوم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز پنج شنبه، بیست و دوم اردیبهشت ماه، دهم شوال، دوازدهم می‌ است.
منبع خبر : iribnews.ir