اوقات شرعی بیست و هفتم دی ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و هفتم دی ماه در سمنان
امروز دو شنبه، بیست و هفتم دی ماه، چهاردهم جمادی الثانی، هفدهم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir