اوقات شرعی بیست و چهارم شهریور در سمنان

اوقات شرعی بیست و چهارم شهریور در سمنان
امروز چهارشنبه، بیست و چهارم شهریور، هشتم صفر و پانزدهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir