اوقات شرعی هفتم تیر ماه در سمنان

اوقات شرعی هفتم تیر ماه در سمنان
امروز سه شنبه، هفتم تیر ماه، بیست و هشتم ذی القعده، بیست و هشتم ژوئن است.
منبع خبر : iribnews.ir