اوقات شرعی بیستم دی ماه در سمنان

اوقات شرعی بیستم دی ماه در سمنان
امروز دو شنبه، بیستم دی ماه، هفتم جمادی الثانی، دهم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir