اوقات شرعی هجدهم دی ماه در سمنان

اوقات شرعی هجدهم دی ماه در سمنان
امروز شنبه، هجدهم دی ماه، پنجم جمادی الثانی، هشتم ژانویه است.
منبع خبر : iribnews.ir