اوقات شرعی هفدهم مرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی هفدهم مرداد ماه در سمنان
امروز دوشنبه، هفدهم مرداد ماه، دهم محرم، هشتم آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir