اوقات شرعی چهارم خرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی چهارم خرداد ماه در سمنان
امروز چهارشنبه، چهارم خرداد ماه، بیست و سوم شوال، بیست و پنجم می‌است.
منبع خبر : iribnews.ir