اوقات شرعی نوزدهم خرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی نوزدهم خرداد ماه در سمنان
امروز پنجشنبه، نوزدهم خرداد ماه، نهم ذی القعده، نهم ژوئن است.
منبع خبر : iribnews.ir