اوقات شرعی یازدهم شهریور در سمنان

اوقات شرعی یازدهم شهریور در سمنان
امروز پنج شنبه، یازدهم شهریور، بیستم و چهارم محرم و دوم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir