اوقات شرعی شانزدهم شهریور در سمنان

اوقات شرعی شانزدهم شهریور در سمنان
امروز سه شنبه، شانزدهم شهریور، بیستم و نهم محرم و هفتم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir