اوقات شرعی دوازدهم شهریور در سمنان

اوقات شرعی دوازدهم شهریور در سمنان
امروز جمعه، دوزادهم شهریور، بیستم و پنجم محرم و سوم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir