روایتی از فرش تا عرش/ قنوت آخر!

چاه کنی که بزرگترین آرزویش شهادت بوده، سپس بسیجی می شود و در همان روزهای آغازین حضورش در جبهه، قنوت آخر، بهانه ای برای عروج ابدیش می شود.
منبع خبر : navarnews.ir