مراقبت از رفتارها لازمه جلوگیری از آتش‌سوزی مراتع/ آموزش از محورهای اساسی در حفاظت از محیط زیست است

عامل انسانی حتی به‌صورت غیرعمدی، یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلایل آتش‌سوزی مراتع است لذا با توجه اینکه در فصلی قرار داریم که احتمال آتش‌سوزی مراتع بسیار بالاست باید مراقب رفتارهای خودمان در برابر طبیعت و محیط زیست باشیم.
منبع خبر : navarnews.ir