فراخوان ششمین جشنواره بین‌المللی عکس سلامت روان

سلامتی محصول سه بعد انسان یعنی «سلامت جسم، سلامت روان و سلامت اجتماعی» است. این ابعاد در کنار هم سلامتی و سالم زیستن را ایجاد می‌کنند. در این بین، تأمین سلامت روانی، جسمی و اجتماعی یکی از اساسی‌ترین اهداف نظام سلامت است چرا که سالم زیستن با کارآیی فردی و اجتماعی افراد و در کنار آن، با بخش‌های مختلف توسعه و پیشرفت‌های علمی و صنعتی جامعه گره خورده است و جوامع برای پیشرفت، بهتر است که منابع زیادی را برای بهبود سلامت روان جامعه مصرف کنند.


طبق تعریف، احساس رضایت‌مندی از خویش و باارزش بودن و توانایی ارتباط مناسب و همدلی کردن با دیگران و حرکت به‌سوی رشد و تعالی، از نشانه‌های سلامت روان است. این جشنواره با ایجاد بستری جهت هم‌افزایی و هم‌فکری از منظر دیدگاه‌های متنوع فرهنگی قصد دارد با افزایش آگاهی عمومی در زمینه سلامت روان و حساس نمودن جامعه  موجب ارتقای سطح سواد سلامت روانی اجتماعی افراد و افزایش شاخص‌های سلامت روان گردد.


به رسمیت در آوردن سلامت روان در گرو افزایش سواد سلامت روان است تا از این طریق بر انگ اختلالات و بیماری‌های روانپزشکی فائق آمده و راه را بر درمان به‌موقع بیماران باز و اقدامات پیشگیرانه نیز تقویت گردد. از این رو، هنر عکاسی از جمله ابزارهایی است که با بهره‌گیری از اشکال متنوع، می‌تواند کارکردی دوگانه از حیث نمایش هنری و بسترسازی فرهنگی پیرامون موضوعات مرتبط با سلامت روان داشته باشد و این نگاه جدید قادر است با آمیختن تکنیک‌های هنر عکاسی و مضامین روان‌شناختی از راه ایجاد همدلی و هم‌حسی باعث شکل‌گیری ارتباط بین اثر هنری و مخاطب گردد و پالایش روانی جامعه را فراهم نماید.


سرعت عالم‌گیری ویروس کرونا و کشندگی آن به گونه‌ای است که تک‌تک افراد جامعه می‌بایست به روش‌های پیشگیری از انتقال ویروس توجه داشته و در توقف چرخه انتقال، نقش ایفا کنند. به‌دلیل اهمیت موضوع و ارتباط سلامت روان در شرایط بحران، و بحران پاندمی کرونا، بخش کوید-۱۹ نیز به بخش‌های جشنواره اضافه شده‌است. 


این جشنواره با هدف افزایش آگاهی در جامعه با استفاده از هنر عکاسان ایران و جهان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، با حمایت دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری کلوپ عکس فوکوس، نمایندگی فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی (فیاپ) در ایران (با مجوز شماره FPC W2020/B05) و مجوز  شماره ؟؟؟؟؟/۹۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزار می‌شود. این جشنواره، زیر نظر فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی (فیاپ)  (با شماره مجوز ۵۴۴/۲۰۲۰) است. عکس‌های راه‌یافته به این جشنواره، ضمن ثبت در آرشیوFIAP  به نام عکاس، برای دریافت القاب FIAP نیز محاسبه خواهند شد.

منبع خبر :