کمک دانش بنیان‌ها به افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی

کمک دانش بنیان‌ها به افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی


کمک دانش بنیانها به افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی - صاحبخبر

کمک دانش بنیانها به افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی - صاحبخبر

کمک دانش بنیان ها به افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی - خبر فارسی

کمک دانش بنیان ها به افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی - خبر فارسی
کمک دانش بنیانها به افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی - صاحبخبر

ماندگاری میوه ها با یک محصول دانش بنیان افزایش یافت - اگرو فود نیوز

ماندگاری میوه ها با یک محصول دانش بنیان افزایش یافت - اگرو فود نیوز
sahebkhabar.ir › news › کمک-دانش-بنیان-ها-به-افزای...

افزایش کیفیت محصولات کشاورزی با فناوری یک شرکت استان فارسی

افزایش کیفیت محصولات کشاورزی با فناوری یک شرکت استان فارسی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این محصول بر پایه فناوری نانو طراحی و با هدف توسعه صادرات محصولات کشاورزی با عمر مفید بالا تولید شده است.

ضرورت حرکت از کشت سنتی به کشاورزی دانشبنیان/ رشد تولید گندم ...

ضرورت حرکت از کشت سنتی به کشاورزی دانشبنیان/ رشد تولید گندم ...
کمک دانش بنیان ها به افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی - خبر فارسی

ارتقاء بهره وری با تولید محصولات كشاورزی دانش بنیان

ارتقاء بهره وری با تولید محصولات كشاورزی دانش بنیان
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور ایجاد زیرساخت حمایت و کمک به تسریع فرآیند ساخت نمونه اولیه محصولات فناورانه، اقدام به ایجاد شبکه ...

دِرو کردن محرومیت از کشاورزی خراسانشمالی؛ از آبیاری نوین تا توسعه ...

دِرو کردن محرومیت از کشاورزی خراسانشمالی؛ از آبیاری نوین تا توسعه ...
ماندگاری میوه ها با یک محصول دانش بنیان افزایش یافت - اگرو فود نیوز

کدام شرکتهای دانشبنیان در پاویون نمایشگاه بینالمللی صنعت ...

کدام شرکتهای دانشبنیان در پاویون نمایشگاه بینالمللی صنعت ...
... محصولات توسط یک شرکت دانش بنیان حل شده است. به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز) ، به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری؛ صادق

آیین نامه حمایت از تولید، دانشبنیان و اشتغال آفرین در حوزه کشاورزی و ...

آیین نامه حمایت از تولید، دانشبنیان و اشتغال آفرین در حوزه کشاورزی و ...
افزایش کیفیت محصولات کشاورزی با فناوری یک شرکت استان فارسی
منبع خبر : iribnews.ir