کشف ۳ ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی زنجان از کشف ۳ ظروف سفالی تاریخی با قدمت هزاره اول قبل از میلاد در حین پایش نیروهای یگان حفاظت در روستای انذر خبر داد.

کشف ۳ ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم - ایسنا

کشف ۳ ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم - ایسنا

کشف 3 ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم

کشف 3 ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم
کشف ۳ ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم - ایسنا

کشف سه ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم - ایرنا

کشف سه ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم - ایرنا
www.isna.ir › news › کشف-۳-ظرف-سفالی-هزاره-اول-ق...

کشف ۳ ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم

کشف ۳ ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی زنجان، از کشف سه ظرف سفالی تاریخی با قدمت هزاره اول قبل از میلاد در حین پایش نیروهای یگان حفاظت در روستای ...

کشف ۳ ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم - ایلنا

کشف ۳ ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم - ایلنا
کشف 3 ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم

کشف ۳ ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم - رکنا

کشف ۳ ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم - رکنا
www.tasnimnews.com › اجتماعی › سفر

کشف 3 ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم

کشف 3 ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی زنجان از کشف سه ظرف سفالی تاریخی با قدمت هزاره اول قبل از میلاد در حین پایش نیروهای یگان حفاظت در روستای ...

کشف ۳ ظرف سفالی هزاره اول پیش از میلاد در روستای انذر طارم

کشف ۳ ظرف سفالی هزاره اول پیش از میلاد در روستای انذر طارم
کشف سه ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم - ایرنا

کشف ۳ ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم - موج رسا

کشف ۳ ظرف سفالی هزاره اول قبل از میلاد در روستای انذر طارم - موج رسا
www.irna.ir › news › کشف-سه-ظرف-سفالی-هزاره-اول-...
منبع خبر : navarnews.ir