معاون وزیرکار: مراکز مشاوره بازوی اشتغال زایی در کشور هستند

معاون وزیرکار: مراکز مشاوره بازوی اشتغال زایی در کشور هستند


معاون وزیرکار: مراکز مشاوره بازوی اشتغال زایی در کشور هستند

معاون وزیرکار: مراکز مشاوره بازوی اشتغال زایی در کشور هستند

اشتغالزایی برای زنان در بیضا - خبرگزاری صدا و سیما

اشتغالزایی برای زنان در بیضا - خبرگزاری صدا و سیما
معاون وزیر کار: مراکز مشاوره بازوی اشتغال زایی در کشور هستند

هزار و ۳۰۰ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در کشور فعال است - ایرنا

هزار و ۳۰۰ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در کشور فعال است - ایرنا
معاون وزیرکار: مراکز مشاوره بازوی اشتغال زایی در کشور هستند

نظارت بر طرحهای اشتغال کشور در سه مرحله - دنیای اقتصاد

نظارت بر طرحهای اشتغال کشور در سه مرحله - دنیای اقتصاد
www.iribnews.ir › اجتماعی › تعاون و اشتغال

ساماندهی اشتغال اتباع در قم - باشگاه خبرنگاران - خبر فارسی

ساماندهی اشتغال اتباع در قم - باشگاه خبرنگاران - خبر فارسی
معاون اشتغال و کارآفرینی وزات تعاون از توسعه فعالیت کمی و کیفی مراکز کار آفرینی و مشاوره و تاثیر آنها در کاهش نرخ بیکاری خبر داد.

افتتاح کلینیک آموزشی، مشاوره اشتغال و کارآفرینی در ...

افتتاح کلینیک آموزشی، مشاوره اشتغال و کارآفرینی در ...
اشتغالزایی برای زنان در بیضا - خبرگزاری صدا و سیما

معاون وزیر کار: مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در استان ها راه اندازی می ...

معاون وزیر کار: مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در استان ها راه اندازی می ...
www.iribnews.ir › فارس › اقتصادی

اقدام جالب این اورانگوتان همه را شگفتزده کرد/ عکس - صاحبخبر

اقدام جالب این اورانگوتان همه را شگفتزده کرد/ عکس - صاحبخبر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ پاسدار تقیان فرمانده سپاه بیضا گفت: مرحله نخست مجتمع اشتغال زایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی این ...

اخبار و اعلانات - زن در توسعه و سیاست

اخبار و اعلانات - زن در توسعه و سیاست
هزار و ۳۰۰ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در کشور فعال است - ایرنا
منبع خبر : iribnews.ir