رویای فوتبالی ژاپنی ها؛ از کاکرو و سوباسا تا صدرنشینی در آسیا

رویای فوتبالی ژاپنی ها؛ از کاکرو و سوباسا تا صدرنشینی در آسیا
کارشناسان معتقدند یکی از علل رشد فوتبال ژاپن در 30 سال اخیر توجه جدی به تیم های پایه در رده کودکان و نوجوانان و تولید پویانمایی فوتبالیست ها بوده است.

رویای فوتبالی ژاپنی ها؛ از کاکرو و سوباسا تا صدرنشینی در آسیا

رویای فوتبالی ژاپنی ها؛ از کاکرو و سوباسا تا صدرنشینی در آسیا

رویای فوتبالی ژاپنی ها؛ از کاکرو و سوباسا تا صدرنشینی در آسیا

رویای فوتبالی ژاپنی ها؛ از کاکرو و سوباسا تا صدرنشینی در آسیا
رویای فوتبالی ژاپنی ها؛ از کاکرو و سوباسا تا صدرنشینی در آسیا

رویای کاپیتان سوبا محقق شد! - پیشخوان روزنامه ها

رویای کاپیتان سوبا محقق شد! - پیشخوان روزنامه ها
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › آموزش و پرورش

رازهایی از آینده که فقط سوباسا و کاکرو می دانستند - خبر فارسی

رازهایی از آینده که فقط سوباسا و کاکرو می دانستند - خبر فارسی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تیم ملی فوتبال ژاپن که هم اکنون در رده بندی فیفا برترین تیم ملی فوتبال در آسیاست در دو ديدار اخير خود موفق به شکست ...

وقتی
منبع خبر : iribnews.ir