رونمایی از «ماجراهای نوید»

رونمایی از «ماجراهای نوید»
مجموعه پویانمایی «ماجراهای نوید» تولید شبکه کودک است که با پرداخت به قهرمانان کمتر دیده شده کشور در عرصه‌های مختلف در دستور کار پخش تلویزیون قرار گرفته است.

رونمایی از
منبع خبر : iribnews.ir