روزه داری و کنترل فشار خون

روزه داری و کنترل فشار خون
اگر شما نگران تاثیر روزه بر فشار خون خود هستید، خوب است که بدانید روزه‌داری کنترل‌شده و تحت نظر پزشک تاثیر منفی بر تعادل فشار خون ندارد.
منبع خبر : iribnews.ir