دایرة المعارف شهدای دانش‌آموزی زنجان تالیف می‌شود

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: دایرة المعارف شهدای دانش‌آموز زنجاني به همت فرهنگیان و دانش‌آموز مناطق و نواحی ۱۴ گانه و در راستای برگزاری کنگره٣٥٣٥شهید استان تالیف می‌شود.

دایره المعارف شهدای دانش آموزی زنجان تالیف میشود - ایرنا

دایره المعارف شهدای دانش آموزی زنجان تالیف میشود - ایرنا

دایرة المعارف شهدای دانشآموزی زنجان تالیف میشود

دایرة المعارف شهدای دانشآموزی زنجان تالیف میشود
دایرة المعارف شهدای دانش آموزی زنجان تالیف میشود

دایرة المعارف شهدای دانشآموزی زنجان تالیف میشود

دایرة المعارف شهدای دانشآموزی زنجان تالیف میشود
دایره المعارف شهدای دانش آموزی زنجان تالیف میشود - ایرنا

دایرة المعارف شهدای دانشآموزی زنجان تالیف میشود - نه وار نیوز

دایرة المعارف شهدای دانشآموزی زنجان تالیف میشود - نه وار نیوز
www.irna.ir › news › دایره-المعارف-شهدای-دانش-آموزی-ز...

دایره المعارف شهدای دانش آموزی استان زنجان تالیف می شود - خبر فارسی

دایره المعارف شهدای دانش آموزی استان زنجان تالیف می شود - خبر فارسی
زنجان - ایرنا - معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: دایره المعارف شهدای دانش آموز استان زنجان به همت فرهنگیان و ...

دایرةالمعارف شهدای دانشآموز زنجان تدوین میشود - IQNA

دایرةالمعارف شهدای دانشآموز زنجان تدوین میشود - IQNA
دایرة المعارف شهدای دانشآموزی زنجان تالیف میشود

جدیدترین خبرهای
منبع خبر : navarnews.ir