حدود ۵۰۰ استارتاپ در شهر علم شهید سلیمانی مستقر می شوند

حدود ۵۰۰ استارتاپ در شهر علم شهید سلیمانی مستقر می شوند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تأسیس بزرگترین پارک علم و فناوری کشور گفت:در شهر علم شهید سلیمانی حدود تقریبا ۵۰۰ تا استارتاپ می‌توانند می‌توانند مستقر بشوند و با کمک دولت ایده شان را به محصول تبدیل کنند.

حدود ۵۰۰ استارتاپ در شهر علم شهید سلیمانی مستقر می شوند

حدود ۵۰۰ استارتاپ در شهر علم شهید سلیمانی مستقر می شوند

منبع خبر : iribnews.ir