تشخیص استعلام مالی محکومان با یک دکمه

تشخیص استعلام مالی محکومان با یک دکمه
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: با راه اندازی سامانه سجل محکومان مالی هزینه ارتکاب جرائم مالی را افزایش دادیم.
منبع خبر : iribnews.ir