تاكيد انصارالله بر رفع تحریم‌ها و محاصره یمن

تاكيد انصارالله بر رفع تحریم‌ها و محاصره یمن
شرط انصارالله برای هرگونه مذاکره، رفع تحریم‌ها و محاصره یمن است.
منبع خبر : iribnews.ir