بیش از ۴۰۰ شرکت کننده در جشنواره قرآن دانشگاه‌های کشور حضور دارند

بیش از ۴۰۰ شرکت کننده در جشنواره قرآن دانشگاه‌های کشور حضور دارند
رئیس اداره فعالیت‌های دینی و قرآنی وزارت علوم از شرکت بیش از ۴۰۰ نفر در مرحله نهایی سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور خبر داد.

بیش از ۴۰۰ شرکت کننده در جشنواره قرآن دانشگاههای کشور حضور دارند

بیش از ۴۰۰ شرکت کننده در جشنواره قرآن دانشگاههای کشور حضور دارند

شرکت ۴٠٠ نفر در جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای سراسر کشور

شرکت ۴٠٠ نفر در جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای سراسر کشور
بیش از ۴۰۰ شرکت کننده در جشنواره قرآن دانشگاههای کشور حضور دارند

شرکت ۴٠٠ نفر در جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای سراسر کشور | ایبنا

شرکت ۴٠٠ نفر در جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای سراسر کشور | ایبنا
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › معارف

۴۰۰ نفر در مرحله نهایی جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای کشور رقابت ...

۴۰۰ نفر در مرحله نهایی جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای کشور رقابت ...
رئیس اداره فعالیتهای دینی و قرآنی وزارت علوم از شرکت بیش از ۴۰۰ نفر در مرحله نهایی سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای کشور خبر داد ...

400 نفر در مرحله نهایی جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های کشور رقابت ...

400 نفر در مرحله نهایی جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های کشور رقابت ...
شرکت ۴٠٠ نفر در جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای سراسر کشور

حضور 400 دانشجو در سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه ها

حضور 400 دانشجو در سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه ها
www.farsnews.ir › استانها › لرستان

حضور ۴۰۰ دانشجوی کشور در جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاه لرستان

حضور ۴۰۰ دانشجوی کشور در جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاه لرستان
... جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای و مراکز عالی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه لرستان، اظهار کرد: این مسابقات با حضور بیش از ۴۰۰ شرکت کننده ...

حضور ۴۰۰ دانشجوی کشور در جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاه لرستان ...

حضور ۴۰۰ دانشجوی کشور در جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاه لرستان ...
شرکت ۴٠٠ نفر در جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای سراسر کشور | ایبنا

آغاز سی و هفتمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشگاههای کشور در ...

آغاز سی و هفتمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشگاههای کشور در ...
www.ibna.ir › gozaresh_poosheshi › شرکت-۴٠٠-نفر...
منبع خبر : iribnews.ir