بعثت؛ بزرگ‌ترین روز در تاریخ بشریّت

بعثت؛ بزرگ‌ترین روز در تاریخ بشریّت
مبعث در حقیقت روز برافراشته شدن پرچم رسالتی است که خصوصیات آن برای بشریّت، ممتاز و بی‌نظیر است.
منبع خبر : iribnews.ir