برگزاری نشست شهید قدس در آنکارا

برگزاری نشست شهید قدس در آنکارا


برگزاری نشست شهید قدس در آنکارا - خبرگزاری صدا و سیما

برگزاری نشست شهید قدس در آنکارا - خبرگزاری صدا و سیما

آنکارا میزبان نشست
منبع خبر : iribnews.ir