اعتراض تظاهرکنندگان لهستانی به دخالت ورشو در جنگ اوکراین

صد‌ها تظاهرکننده در لهستان با حمل پرچم و پارچه نوشته‌هایی در تظاهرات روز کارگر، به حضور ورشو در جنگ بین اوکراین و روسیه اعتراض کردند.

تظاهرات گسترده در ورشو در اعتراض به مشارکت لهستان در جنگ اوکراین ...

تظاهرات گسترده در ورشو در اعتراض به مشارکت لهستان در جنگ اوکراین ...

تظاهرات گسترده در ورشو در اعتراض به مشارکت لهستان در جنگ اوکراین

تظاهرات گسترده در ورشو در اعتراض به مشارکت لهستان در جنگ اوکراین
تظاهرات گسترده در ورشو در اعتراض به مشارکت لهستان در جنگ اوکراین ...

راهپیمایی گسترده ضدجنگ در ورشو لهستان+ فیلم - خبرگزاری مهر

راهپیمایی گسترده ضدجنگ در ورشو لهستان+ فیلم - خبرگزاری مهر
تظاهرات گسترده ای در ورشو پایتخت لهستان، در اعتراض به مشارکت کشورشان در جنگ اوکراین برگزار شد.

اعتراضات مردمی در ورشو علیه جنگ طلبی دولت لهستان - خبرگزاری مهر

اعتراضات مردمی در ورشو علیه جنگ طلبی دولت لهستان - خبرگزاری مهر
تظاهرات گسترده در ورشو در اعتراض به مشارکت لهستان در جنگ اوکراین

تظاهرات گسترده لهستانیها برای مشارکت در جنگ اوکراین - شرق

تظاهرات گسترده لهستانیها برای مشارکت در جنگ اوکراین - شرق
www.isna.ir › news › تظاهرات-گسترده-در-ورشو-در-اع...

تظاهرات گسترده در ورشو در اعتراض به مشارکت لهستان در جنگ اوکراین ...

تظاهرات گسترده در ورشو در اعتراض به مشارکت لهستان در جنگ اوکراین ...
تظاهرات گستردهای در ورشو پایتخت لهستان، در اعتراض به مشارکت کشورشان در جنگ اوکراین برگزار شد. به گزارش ایسنا، سازمان لهستانی "Kamrada ...

تظاهرکنندگان لهستانی کشته شدن رییس جمهوری سابق این کشور را ...

تظاهرکنندگان لهستانی کشته شدن رییس جمهوری سابق این کشور را ...
دخالت

تحولات اوکراین| امکان دخالت لهستان در درگیری نظامی با روسیه در ...

تحولات اوکراین| امکان دخالت لهستان در درگیری نظامی با روسیه در ...
دخالت

تعهد نظامی ورشو به کییف همزمان با سفر زلنسکی و ادامه نارضایتی ...

تعهد نظامی ورشو به کییف همزمان با سفر زلنسکی و ادامه نارضایتی ...
راهپیمایی گسترده ضدجنگ در ورشو لهستان+ فیلم - خبرگزاری مهر
منبع خبر : iribnews.ir