استقبال گرم مردم مازندران از رئیس جمهور

استقبال گرم مردم مازندران از رئیس جمهور


استقبال گرم مردم مازندران از رئیس جمهور - خبرگزاری صدا و سیما

استقبال گرم مردم مازندران از رئیس جمهور - خبرگزاری صدا و سیما

فیلم| سنگ تمام مردم
منبع خبر : iribnews.ir