استفاده از کیت‌های تشخیص فوری کرونا

 استفاده از کیت‌های تشخیص فوری کرونا
با استفاده از کیت‌های تشخیص فوری کرونا شناسایی بیماران تسریع می‌شود .
منبع خبر : iribnews.ir