آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان

آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان
با اعلام وزارت بهداشت و درمان افغانستان عملیات سراسری واکسیناسیون فلج اطفال در اين کشور آغاز شد.
منبع خبر : iribnews.ir