آغاز به کار جشنواره ملی شهود قدسی ۵ در فارس

آغاز به کار جشنواره ملی شهود قدسی ۵ در فارس
جشنواره ملی شهود قدسی ۵ در استان فارس به مناسبت مبعث آغاز بکار کرد.
منبع خبر : iribnews.ir